Historie

Canton Justitias historie

 
I en pause under Inspirationsmødet i Vingstedcentret den 13. januar 2002 kaldte daværende søster deputeret storsire Anna Asgreen de søsterlige distriktsdeputerede storsirer sammen og fremlagde en revolutionerende idé – dannelse af en kvindelig canton, Matriarchs Militant, på lige fod med Patriarchs Militant.
 
Ingen af os havde kendskab til Patriarchs Militant, og hvad det ville indebære at etablere en kvindelig pendant. Vi fik dog at vide, at det kostede penge og meget arbejde, og vi fik lige godt en uge til at overveje, om vi ville være med.
 
Det lykkedes for søster Deputeret Storsire at få samlet 27 interesserede matriarker til et indledende møde i hendes hjem den 28. februar 2002 – fem matriarker var forhindret i at deltage. Udover matriarkerne deltog også broder storsire, generalløjtnant Hans Pedersen, og broder deputeret storsire, adjudant brigadegeneral Lars Jørgensen, der skulle fortælle om canton, dens formål, organisation og ikke mindst titler.
 
På dette møde blev officerer og udvalg (arbejdsgrupper) nedsat, og man blev enige om, at vores uniform ikke skulle være som Ladies Auxiliaries i USA, men derimod i lighed med Patriarchs Militant, da vi ikke ønskede at være et hjælpekorps for Patriarchs Militant, men være på lige fod med deres canton. Samtidig blev navnet »Justitia« godkendt.
 
Der var stor entusiasme og ildhu samt ikke mindst nysgerrighed over for alt det nye blandt de fremmødte, der drog hjem med hovedet fuld af »fremmedord« og opgaver samt ansøgningsskemaer og målskemaer til uniformen. Næste møde blev fastsat til den 7. april 2002.
 
Allerede den 3. marts 2002 fik vi at vide, at indrullering og instituering ville finde sted den 17. maj 2002, og følgende matriarker havde ansøgt om fribrev:
 
Anna Asgreen
Birthe Taxbo
Lene-Marie Jensen   
Anita Petersen
Elisabeth Thomsen
Mary Lind Vestergaard   
Lis Staub Larsen
Valborg Lissau
Inger Egeberg
Birgith Cordel
Rita Ørum Larsen   
Kirsten Jepsen
Hanne Steffensen
Lene Davidian
Aase Olsen

 
Den 14. april 2002 skulle daværende broder storsekretær, løjtnant Mogens Lind, lære os at eksercere, og han kom på noget af en opgave. Midt i alle prøvelserne var der tid til masser af grin, og der opstod et helt fantastisk sammenhold blandt pionererne. Den 21. april 2002 var der igen eksercits, og også denne gang gav de forskellige kommandoer anledning til grin hos deltagerne og panderynker hos broder Storsekretær.
 
Fra det første møde og frem til det andet møde den 7. april var foregået en masse arbejde samt en strøm af mails. Uniformen var nu helt på plads, og der var bestilt en fane. Gebyret for indrullering blev fastlagt til 8.500 kroner og kontingentet for 2002 til 100 kroner om måneden for derefter at fastsættes i forbindelse med budgettet. Det blev besluttet, at møderne skulle holdes den sidste fredag i måneden med start kl. 17.00 fra august til og med maj – december dog undtaget.
 
I slutningen af mødet fik vi en dejlig overraskelse, idet søster storarkivar Mary Lind Vestergaard havde skrevet Matriarchs Militant Justitias devise på melodien »Som en rejselysten flåde«, og vi sluttede mødet i den rette korpsånd med at synge Justitias devise. 
 
Efter lige godt tre måneders hektisk aktivitet oprandt endelig den store og historiske dag, da Matriarchs Militant Canton Justitia, nr. 1 I.O.O.F. af Departementet Danmark – den første kvindelige canton på lige fod med chevalierernes – skulle institueres den 17. maj 2002 på Nonnebakken i Odense, der blev Justitias hjemsted og med broder storsire Hans Pedersen som proponent for alle 34 kandidater.
 
Kl. 10.00 mødte 34 spændte og forventningsfulde matriarker op til prøvning af uniformen i den lille logesal. Det var et fantastisk sceneri, der udspillede sig – meget få uniformer passede, så der kom gang i sikkerhedsnåle og sytråd – der var et par stykker, der blot ved at vrikke lidt med hofterne kunne få nederdelen til at glide smukt ned på gulvet til stor morskab for de øvrige. Andre måtte have elastik mellem knap og knaphul samt love ikke at trække vejret for dybt. Den hektiske aktivitet i minimal påklædning må have været interessant, for flere chevaliers kiggede forbi for lige at ønske en god dag!
 
Der var også en sidste eksercits med broder storsekretær Mogens Lind, inden det hele gik i gang kl. 15.00, hvor kaptajn Bent Gustenhoff indrullerede alle 34 matriarker i overværelse af general commanding Donald Brooking, USA, departementskommandør Hilmar Sigurdsson, Island, samt specielt indbudte gæster.
 
Det var en helt ny verden, der åbnede sig for os, da vi så søster deputeret storsire Anna Asgreen blive indrulleret på vegne af vi 33 matriarker. Ringen var nu sluttet med ordet »Retfærdighed«, der jo er resultatet af Venskab, Kærlighed, Sandhed og Tro, Håb og Barmhjertighed.
 
Efter en kort reces instituerede commander in chief, generalløjtnant Hans Pedersen, Matriarchs Militant Canton Justitia, nr. 1 I.O.O.F. af Departementet Danmark, medens installationen af officererne med søster deputeret storsire Anna Asgreen som Justitias første kaptajn blev ledet af departementskommandør Erik Bager. Derefter blev Justitias fane indviet.
 
Efter en begivenhedsrig dag var det 34 trætte chevalières fulde af indtryk, der drog hjem for efterfølgende at påbegynde en ukendt rejse. Møderne foregik over hele landet, og turene fra nord til syd og øst til vest skabte et helt unikt sammenhold præget af pionerån-dens entusiasme.
 
At Matriarchs Militant ikke var en døgnflue kunne tydelig mærkes, da Justitia efter kun tre år blev mor til Canton Victoria nr. 2 med hjemsted i København.
 
Mange islandske matriarker var hen ad vejen blevet indrulleret i Canton Justitia og Canton Victoria, og den 20. november 2010 blev Danmark mor til den første Matriarchs Militant Canton i Island, der fik navnet Hekla. Det var en stor oplevelse for de chevalières, der drog til Island for at deltage i institueringen.
 
Allerede tre år senere var Justitia vokset og blev igen mor, så den 1. marts 2013 blev Matriarchs Militant Canton Jutlandia, nr. 3 I.O.O.F. af Departementet Danmark institueret med hjemsted i Skive.
 
Både Matriarchs og Patriarchs Military cantons var fra begyndelsen underlagt General Military Council i USA, men den 10. januar 2015 blev ledelsen overgivet til Military Council Europe under Den Europæiske Storloge.
 
Trods afgivelse af chevalières til tre cantons trives og gror Canton Justitia fortsat, hvilket er et bevis på, at cantontanken blandt matriarker har fundet grobund og er levedygtig.
 
 
Pax aut bellum – justitia universalis – i krig og fred – almindelig retfærdighed.
 
Retfærdighed er frugten af det, der sås i fred.