Valgte Officerer

Kaptajn

Hanna Stammose

Løjtnant

Lone Krogsøe Noer

Overfenrik

Bente Gertz

Fenrik

Hanne Carstens

Skriver

Betty Kroun Jørgensen

Intendant

Edel Jensen
  • 74453656